Collector Office

" स्त्री शक्ती देशाची, ताकद लोकशाहीची - महिलांनो पुढे या, मतदार यादीत नाव नोंदवा........" मतदार नोंदणीसाठी आजच संपर्क साधा - तहसिल कार्यालय - धुळे , साक्री , शिंदखेडा आणि शिरपूर.

मुख्यपृष्ठ जिल्हा दृष्टिक्षेपात इतिहास भुगोल जिल्हा प्रशासन विभाग छायाचित्र संग्रह क्षणचित्रेN4 संपर्क
Indian Government Website
AR-1 लोकप्रतिनिधी
AR-2 शासकीय योजना
AR-2 शासन निर्णय
AR-3 अर्जाचे नमुने
AR-4 माहितीचा अधिकार
AR-5 नागरिकांची सनद
AR-6 ७/१२ पहाणे
AR-7 आपत्ती व्यवस्थापन N3
AR-8 तंटामुक्ती आभियान
AR-9 जलयुक्त शिवार अभियान
AR-10
पुरवठा विषयक माहीती
AR-10 जेष्ठता सुची
AR-11
आपत्कालीन दूरध्वनी
AR-12
गॅझेटियर जिल्हा धुळे
AR-15
जिल्हा उद्योग मित्र बैठक
AR-16
राष्ट्रीय बायोगॅस-लाभार्थी यादी
AR-17
कृषी विभाग
AR-18
स्वाईनफ्लू
AR-18
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१
AR-19
महा-ई-सेवा केंद्र
AR-20
बी.एल.ओ.(BLO) यादी-२०१५
AR-s1
संकेतस्थळ आराखडा
AR-p2
प्रतिक्रिया
AR-13
अस्वीकार धोरण
BR-1
चालु घडामोडी
सूचना फलक

रेती/वाळू घाट निर्गती करिता चौथ्या फेरीची (हातची किंमत २५% ने कमी करून ) ई-टेडरिंग कम ई-ऑक्शन (ई-निविदा सह ई-लिलाव) सूचना N3

फेर ई-निविदा-पिण्याचे पाणी वाहतूक N3

नागरिकांकडून हरकती/सुचना मागविण्यासाठी - धुळे प्रादेशिक योजनेचा प्रारूप प्रस्तावित जमीन वापर नकाशा व अहवाल N3

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ अन्वये घोषणा

नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक - मतदार यादीत नाव शोधणे

नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०१७ - मतदार यादी

मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१७ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची

लघुटंकलेखक , वाहनचालक व शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१७ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची

लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१७ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची

अव्वल कारकुन संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१७ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची

विधी अधिकारी गट-अ ( कंत्राटी ) पदासाठी जाहिरात

जाहिरात - शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ करिता फेलोशिप व सर्टिफिकेट अभ्यासक्रमाकरिता अर्ज

जनहित याचिका क्र. १७३/२०१० , ध्वनी प्रदूषण नियम अंमलबजावणी माहिती

आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा धुळे जिल्हा -२०१६-१७

जाहिरात - वैद्यकीय अधिकारी पद भरती , आरोग्य विभाग , जि..प. धुळे

अपर तहसील पिंपळनेर , ता.साक्री मधील मांजरी गावाचे विभाजन करून बारीपाडा हे स्वतंत्र महसुली गाव घोषित करणेबाबत

शिरपूर/दोंडाईचा न.पा. सार्वत्रिक निवडणुक कार्यक्रम-२०१६

जाहीर सुचना- शिरपूर व दोंडाइचा न.पा. सार्वत्रिक निवडणुक २०१६-१७ प्रभाग निहाय प्रारूप मतदार यादी प्रसिध्द

जाहिरात-शैक्षणिक वर्ष-२०१६-१७ बीपीएमटी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी अर्ज

शिरपूर व दोंडाइचा न.पा. सार्वत्रिक निवडणुक २०१६-१७ मतदार यादी कार्यक्रम

ई-निविदा -जिल्हाधिकारी कार्यालय-राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्यावातीकरण , डाटा एन्ट्री

जाहीर सूचना - शिरपूर व दोंडाइचा न.पा. अंतिम प्रभाग रचना बाबत

शिरपूर-वरवाडे न.पा. अंतिम प्रभाग रचना

दोंडाइचा-वरवाडे न.पा.अंतिम प्रभाग रचना

जाहीर सूचना - दोंडाईचा वरवाडे नगर परिषद प्रभाग रचना व आरक्षण निश्चिती बाबत

जाहीर सूचना - शिरपूर वरवाडे नगर परिषद प्रभाग रचना व आरक्षण निश्चिती बाबत

जाहीर नोटीस - शिरपूर/दोंडाईचा न.पा.सार्वत्रिक निवडणूक २०१६-१७

जाहिरात - भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय ,धुळे येथे कंत्राटी तत्वावर पद भरती.

साक्री तालुक्यातील कढरे गावाचे विभाजन करून आगरपाडा ता. साक्री जि.धुळे हे स्वतंत्र महसुली गाव करणेबाबत.

वर्ष निहाय शासकिय जमिन मंजूर प्रदान आदेश

सन २०१५-१६ च्या खरीप हंगामातील हंगामी पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी - सुधारीत उपाययोजना

अपर तहसिलदार यांचे कार्यक्षेत्र - गावांची यादी

महसुल कर्मचाऱ्यांची जेष्ठता सुची

अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी -१-१-८२ व १-१-९९ पासुनची सुधारित अंतिम जेष्ठता सुची

NVSP

पेसा कायदा विविध अधिसुचना

अनुकंपा उमेदवारांची सामाईक प्रतीक्षा सूची

नोटीस - बॅनर्स,होर्डीग्ज,जहिराती काढुन घेणेबाबत

जिल्हा आ्पत्ती व्यवस्थापन आराखडा

Maharashtra Governmnet Website
संकेतस्थळात शोधा
AR-39
AR-38
AR-38
AR-38
AR-36
AR-34 भोगवटदार वर्ग-२ च्या जमिनीची माहिती
AR-34 स्वातंत्र्यसैनिकांची यादी
AR-34
AR-34 स्थानिक सुटया -२०१७ N1
AR-33 वन हक्क पात्र दावे
AR-33
AR-32
AR-31
AR-30
AR-29
AR-28
AR-26
AR-25
AR-24 संजय गांधी योजना-लाभार्थी यादी
AR-23
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी
AR-22
AR-21

This web site is best viewed at 1028 x 768

DigiLocker