col
मुख्यपृष्ठ जिल्हा दृष्टिक्षेपात इतिहास भुगोल जिल्हा प्रशासन विभाग छायाचित्र संग्रह क्षणचित्रेN4 संपर्क

भोगवटदार वर्ग-२

भोगवटदार वर्ग-२ च्या जमिनीची माहितीसाठी गाव निवडा

अं क्र मंडळ भाग गावाचे नांव
1 धुळे धुळे शहर
2 देवपुर
3 वलवाडी
4 महिंदळे
5 अवधान
6 मोहाडी प्र ल
7 धुळे ग्रामिण भोकर
8 चितोड
9 गोंदुर
10 खेडे
11 कुंडाणे वार
12 मोराणे प्र ल
13 नकाणे
14 निमडाळे
15 रावेर
16 सांजोरी
17 सुट्रेपाडा
18 उडाणे 
19 वार
20 आर्वी आर्वी
21 अनकवाडी
22 बेंद्रेपाडा
23 सोनेवाडी
24 पुरमेपाडा
25 धाडरे
26 धाडरी
27 कुळथे
28 लळींग
29 दिवानमळा
30 जुन्नेर
31 सडगाव
32 मोरशेवडी
33 हेंकळवाडी
34 रानमळा
35 तिखी
36 सावळदे
37 नेर म.रायवट
38 म.मळी
39 म.पांढरी
40 म.लोंढा
41 म.कानडामाना
42 म.नुरनगर
43 म.मळी
44 म.कसाड
45 देऊर बु
46 देऊर खु
47 भदाणे
48 खंडलाय बु
49 खंडलाय खु
50 उभंड 
51 नांद्रे
52 पिंपरखेडे
53 शिरधाणे प्र नेर
54 बांबुर्ले प्र नेर
55 बोरकुंड बोरकुंड
56 हेंद्रुण
57 मांडळ
58 नंदाळे बु
59 नाणे
60 होरपाडा
61 चांदे
62 खोरदड
63 मोरदड
64 मोरदड तांड
65 तरवाडे
66 सिताणे
67 मोघण
68 कुसूंबा अजनाळे
69 दह्याणे
70 बल्हाणे
71 पाडळदे
72 अकलाड
73 चौगाव
74 कावठी
75 हिंगणे
76 कुसूंबा
77 लोहगड
78 लोणखेडी
79 मोरणे प्र नेर
80 मेहेरगाव
81 गोताणे
82 शिरुड जुनवणे
83 विसरणे
84 धामणगाव
85 बोदगाव
86 वणी खु
87 निमगुळ
88 बाबरसे
89 हाडसुणी
90 बोरविहीर
91 शिरुड
92 विंचुर
93 दोंदवाड
94 मुकटी चिंचखेडे
95 सावळी
96 सावळीतांडा
97 भिरडाणे
98 मुकटी
99 भिरडाई
100 वेल्हाणे
101 कुंडाणे वेल्हाणे
102 तांडा कुंडाणे
103 अंचाळे
104 अंचाळे तांडा
105 वजीरखेडे
106 आमदड
107 वडजाई
108 बाभुळवाडी
109 सौंदाणे
110 गरताड
111 नरव्हाळ
112 पिंपरी
113 फागणे फागणे
114 अजंग
115 नंदाळे खु
116 कासविहीर
117 काळखेडे
118 नावरी 
119 नावरा
120 सातरणे
121 नवलनगर
122 वडगाव
123 आर्णी
124 आंबोडे
125 वरखेडे
126 बाळापुर
127 वणी बु
128 मळाणे
129 नगाव खु
130 नगाव नगाव 
131 तिसगाव
132 ढंढाणे
133 वडेल
134 विश्वनाथ
135 सुकवड
136 शिरडाणे प्र डा
137 न्याहळोद
138 जापी
139 कुंडाणे वरखेडे
140 निमखेडी
141 बिलाडी
142 धमाणे
143 धमाणी
144 धोडी
145 सोनगीर सोनगीर
146 दापुरा
147 दापुरी
148 धनुर
149 लोणकुटे
150 तामसवाडी
151 कौठळ
152 कापडणे
153 देवभाने
154 सरवड
155 मोहाडी प्र डा
156 हेंकळवाडी
157 लामकानी लामकानी
158 सैताळे
159 नवेकोठारे
160 बोरसुले
161 बेहेड
162 रामी
163 बोरीस
164 निकुंभे
165 नंदाणे
166 सायने
167 बुरझड
168 नवलाणे
169 चिंचवार
170 वडणे

 

Back