col
मुख्यपृष्ठ जिल्हा दृष्टिक्षेपात इतिहास भुगोल जिल्हा प्रशासन विभाग छायाचित्र संग्रह क्षणचित्रेN4 संपर्क

भोगवटदार वर्ग-२

भोगवटदार वर्ग-२ च्या जमिनीची माहितीसाठी गाव निवडा

अ.क्र.
गावाचे नाव
Village Name
1
Shindkheda
2
Patan
3
Sulwade
4
Varpade
5
Nevade
6
Sonewadi
7
Varsus 
8
Akkadse
9
Varul
10
Ghusare
11
Sonshelu
12
Bhadne
13
Parsamal
14
Kumrej
15
Chimthane
16
Dalvade  
17
Pimpri
18
Arave
19
Jakhane
20
Tamthare
21
Amrale
22
Darane
23
Rohane
24
Savai mukati
25
Chimthaval
26
Dangurne
27
Sondale
28
Shevade
29
Wadi
30
Divi
31
Revadi
32
Rudane
33
Degav
34
Satare
35
Methi
36
Varzadi
37
Hatnur
38
Salve
39
Karle
40
Parsole
41
Kalvade
42
Akkalkos
43
Varshi
44
Sukvad
45
Temlay
46
Nirgudi
47
Dabhashi
48
Tavkheda pr.be.
49
Dattane 
50
Gavhane
51
Shirale
52
Ajande khu.
53
Hol
54
Dasvel
55
Dhandarne
56
Dabali
57
Vitai
58
Khalene
59
Nishane
60
Vaypur
61
Chandgad
62
Sarve
63
Mahalpur
64
Babhulde
65
Darkheda
66
Chilane
67
Kadane
68
Alane
69
Kanchanpur
70
Dongargaon
71
Vaghadi bu.
72
Vaghadi khu.
73
Nardana
74
Pimprad
75
Varud
76
Gorane
77
Kalmadi
78
Babhale
79
Pimparkheda
80
Kamkheda
81
Humbarde
82
Vadali
83
jatoda
84
Melane
85
Malich
86
Pashte
87
Betavad
88
Ajande bu.
89
Vaghode
90
Valkheda
91
Mudavad
92
Mhalsar
93
Vadode
94
Vikvel
95
Padhavad
96
Bilane Digar
97
Virdel 
98
Dalvade pr.n.
99
Amalthe
100
Achchhi
101
Hispur
102
Chilane
103
Jogshelu
104
Ranjane
105
Jasane
106
Kalgav
107
Lohgav
108
Vasmane
109
Kumbhare pr.n.
110
Chaugaon bu.
111
Chaugaon khu.
112
Vikharan 
113
Kampur 
114
Rahimpure
115
Kurukvade
116
Dhamane
117
Vikhurle
118
Bamhane
119
Vani
120
Daul
121
Mamdame
122
Kharde bu.
123
Mandal 
124
Ajanvihire
125
Kodade
126
Langhane
127
Dondaicha
128
Varpade
129
Malpur
130
Suray
131
Chudane
132
Rami 
133
Pathare 
134
Zirave
135
Dhavade
136
Nimhul 
137
Zotvade
138
Shendvade
139
Sahur
140
Takarkheda
141
Chavalde 
142
Tavkheda pr.n.
143
Vadade

 

Back