col
मुख्यपृष्ठ जिल्हा दृष्टिक्षेपात इतिहास भुगोल जिल्हा प्रशासन विभाग छायाचित्र संग्रह क्षणचित्रेN4 संपर्क

भोगवटदार वर्ग-२

भोगवटदार वर्ग-२ च्या जमिनीची माहितीसाठी गाव निवडा

अ.नं
मंडळ भागाचे नाव
Circle Office Name
मंडळनिहाय समाविष्ट गावे
1
शिरपूर 
SHIRPUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
थाळनेर
THALNER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3
होळनांथा 
HOLNANTHA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
मालपूर
13
14
15
16
17
18
4
अर्थे 
ARTHE 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
जवखेडा 
JAVKHEDA
1
2
3
4
जळोद
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
6
बोराडी 
BORADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
7
सांगवी 
SANGAVI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

 

Back