col
मुख्यपृष्ठ जिल्हा दृष्टिक्षेपात इतिहास भुगोल जिल्हा प्रशासन विभाग छायाचित्र संग्रह क्षणचित्रे संपर्क

विभाग प्रमुख

विभाग प्रमुख

 

ar1 Deputy Collector (Administration) ar1

District Supply Officer

ar1

Deputy Collector (EGS)

ar1

Deputy District Election Officer

ar1

Special Land Acquisition Officer (General)

ar1

Special Land Acquisition Officer (MIP)

ar1

Special Land Acquisition Officer (No.1)

ar1

Special Land Acquisition Officer (No. 2)

ar1 District Rehabilitation Officer ar1 Sub Divisional  Officer, Dhule
ar1

Sub Divisional  Officer, Shirpur

ar1

District Informatics Officer NIC

ar1

District Planning Officer 

ar1

Asst. Director, Small Savings

ar1 Tahsildar SGY ar1 Tahsildar - revenue
ar1

Deputy Chitinis

ar1

Additional District Supply Officer

 

Back