बंद

दोंडाईचा वरवाडे नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०२२, प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्धी व त्यावरील हरकती व सूचना दाखल करणे बाबत (सुधारित कार्यक्रम)

दोंडाईचा वरवाडे नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०२२, प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्धी व त्यावरील हरकती व सूचना दाखल करणे बाबत (सुधारित कार्यक्रम)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
दोंडाईचा वरवाडे नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०२२, प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्धी व त्यावरील हरकती व सूचना दाखल करणे बाबत (सुधारित कार्यक्रम)

सन – २०२१ मध्ये मुदत संपलेल्या दोंडाईचा वरवाडे नगरपरिषदेच्या प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्धी व त्यावर रहिवाशांच्या हरकती दाखल करणे.

10/05/2022 14/05/2022 पहा (254 KB)