बंद

द्रवनत्र वाहतुकीची नविदा-जि.प .सं.उपआयुक्त धुळे

द्रवनत्र वाहतुकीची नविदा-जि.प .सं.उपआयुक्त धुळे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
द्रवनत्र वाहतुकीची नविदा-जि.प .सं.उपआयुक्त धुळे

गोठीत  रेतमात्रा  द्रवनत्र  व पूरक साहित्याची धुळे येथून जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय संस्थांना नोंदणीकृत वाहनाद्वारे ठरलेल्या मार्गावर प्रती कि.मी दराने पोहोच करणेबाबत..

22/06/2020 08/07/2020 पहा (529 KB)