बंद

धुळे जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय संस्थांना द्रवनत्र पुरवठा करणेबाबत द्रवनत्र वाहतुक दर करार निविदा (तृतीय) सन २०२१-२२.

धुळे जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय संस्थांना द्रवनत्र पुरवठा करणेबाबत द्रवनत्र वाहतुक दर करार निविदा (तृतीय) सन २०२१-२२.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
धुळे जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय संस्थांना द्रवनत्र पुरवठा करणेबाबत द्रवनत्र वाहतुक दर करार निविदा (तृतीय) सन २०२१-२२.

जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र धुळे येथून जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय संस्थांना द्रवनत्र व रेतमात्रा पुरवठा करणे, जिल्हयाबाहेरुन रेतमात्रा, लसमात्रा यांची ने आण करणे व खात्याशी निगडीत इतर साहित्याची  ने आण करणे. निविदा कालावधी दि. ०१-०७-२०२१ ते दि. ३०-०६-२०२२(वर्ष २०२१-२२ साठी).

08/10/2021 12/10/2021 पहा (280 KB)