बंद

रा. आ. अ.अंतर्गत कोविड १९ पदभरती पात्र व अपात्र यादी

रा. आ. अ.अंतर्गत कोविड १९ पदभरती पात्र व अपात्र यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रा. आ. अ.अंतर्गत कोविड १९ पदभरती पात्र व अपात्र यादी

रा. आ. अ.अंतर्गत कोविड १९ भरती अंतर्गत ०१-०७-२०२० रोजी  प्रसिद्ध केलेल्या नुसार प्राप्त अर्जाची आक्षेप मागविले बाबत.

13/07/2020 15/07/2020 पहा (93 KB)