बंद

साक्री नगरपंचायत निवडणूक २०२० प्रारूप प्रभाग रचना ,आरक्षण निश्चिती व त्यावरील रहिवाश्यांच्या हरकती बाबत सूचना .

साक्री नगरपंचायत निवडणूक २०२० प्रारूप प्रभाग रचना ,आरक्षण निश्चिती व त्यावरील रहिवाश्यांच्या हरकती बाबत सूचना .
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
साक्री नगरपंचायत निवडणूक २०२० प्रारूप प्रभाग रचना ,आरक्षण निश्चिती व त्यावरील रहिवाश्यांच्या हरकती बाबत सूचना .

साक्री नगरपंचायतीची प्रारूप प्रभाग रचना व आरक्षण निश्चिती याची प्रसिद्धी व त्यावरील रहिवाश्यांच्या हरकती दाखल करणे.

17/11/2020 26/11/2020 पहा (617 KB)