बंद

०७ धुळे शहर विधानसभा मतदार संघातील मयत, कायम स्वरूपी स्थलांतरित व दुबार मतदारांच्या नावाची वगळणी संदर्भातील फॉर्म क्र. १० प्रसिद्धी बाबत

०७ धुळे शहर विधानसभा मतदार संघातील मयत, कायम स्वरूपी स्थलांतरित व दुबार मतदारांच्या नावाची वगळणी संदर्भातील फॉर्म क्र. १० प्रसिद्धी बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
०७ धुळे शहर विधानसभा मतदार संघातील मयत, कायम स्वरूपी स्थलांतरित व दुबार मतदारांच्या नावाची वगळणी संदर्भातील फॉर्म क्र. १० प्रसिद्धी बाबत

मयत, कायम स्वरूपी स्थलांतरित व दुबार मतदारांच्या नावाची वगळणी संदर्भातील फॉर्म क्र. १० प्रसिद्ध करणे बाबत.

26/03/2021 02/04/2021 पहा (184 KB)