बंद

आमच्याशी संपर्क साधा

हे संकेतस्थळ राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एन.आय.सी.) यांच्याद्वारे विकसित करण्यात आली आहे आणि या संकेतस्थळावरील माहिती ही संबंधित विभागाकडून प्राप्त झालीली आहे. जर तुम्हाला ह्या संकेतस्थळाबद्दल काही शंका असेल, तर आपण वेबमाहिती व्यवस्थापकांना  मा. निवासी उपजिल्हाधिकारी कार्यालय , धुळे  यांना लिहू शकता . संकेतस्थळावरील माहिती, डिझाइन किंवा तंत्रज्ञानाशी संबंधित कोणताही अभिप्राय आपण अभिप्राय पृष्ठवर जाऊन देऊ शकतात. आपण खालील पत्त्यावर आमच्याशी संपर्क साधू शकता:

वेब समन्वयक / निवासी उप जिल्हाधिकारी ,

जिल्हाधिकारी कार्यालय,

पहिला मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत ,

धुळे .

ई-मेल – rdc[dot]dhule@maharashtra[dot]gov[dot]in