बंद

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय

परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी फॅक्स खोली क्रमांक
Sanjay Yadav श्री. संजय यादव (आयएएस)जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारीcollector[dot]dhule[at]maharashtra[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, धुळे02562-28870102562-288715
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी - बेडसे डॉ. नंदकुमार बेडसेअतिरिक्त जिल्हाधिकारीaddcoll[dot]dhule[at]maharashtra[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे02562-28870302562-288715
RDC Dhule श्री संजय गायकवाडनिवासी उप जिल्हाधिकारीrdc[dot]dhule[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे02562-28870502562-288715
Pramod B श्री. प्रमोद भामरेउपजिल्हा निवडणूक अधिकारीtdhulwale[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे02562-28871602562-288715
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.गोविंद दाणेजउपजिल्हाधिकारी (रो.ह.यो)pradipbhoye61[at]gmail[dot]comदुसरा मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे02562-28870902562-288715
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती मधुमती सरदेसाईउप जिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य)जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे02562-288712
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती सुरेखा चव्हाणउप जिल्हाधिकारी - भूसंपादन (म.पा.प्र.)जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे02562-288712
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती प्रज्ञा बढे – मिसाळजिल्हा पुनर्वसन अधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय धुळे02562-28871202562-288715
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. भीमराज दराडेउपविभागीय अधिकारी, धुळेsdodhule[at]gmail[dot]comजुने जिल्हाधिकारी कार्यालय धुळे02562-288719
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. भागवत डोईफोडेउप जिल्हाधिकारी - भूसंपादन ( रा.महामार्ग -२११ )slao[dot]1[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, धुळे02562-28871202562-288715