बंद

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय

परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी फॅक्स खोली क्रमांक
Sanjay Yadav श्री. संजय यादव (आयएएस)जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारीcollector[dot]dhule[at]maharashtra[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, धुळे02562-28870102562-288715
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. दिलीप जगदाळेअतिरिक्त जिल्हाधिकारीaddcoll[dot]dhule[at]maharashtra[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे02562-28870302562-288715
RDC Dhule श्री संजय गायकवाडनिवासी उप जिल्हाधिकारीrdc[dot]dhule[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे02562-28870502562-288715
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. रमेश मिसाळजिल्हा पुरवठा अधिकारी धुळेजिल्हा पुरवठा विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय धुळे
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. विक्रमसिंह बांदलउपविभागीय अधिकारी शिरपूरउपविभागीय कार्यालय शिरपूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती. हेमांगी पाटीलउपजिल्हाधिकारी प्रशासन धुळेजिल्हाधिकारी कार्यालय धुळे
Pramod B श्री. प्रमोद भामरेउपजिल्हा निवडणूक अधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे02562-28871602562-288715
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.गोविंद दाणेजउपजिल्हाधिकारी (रो.ह.यो)दुसरा मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे02562-28870902562-288715
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती मधुमती सरदेसाईउप जिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य)जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे02562-288712
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती सुरेखा चव्हाणउप जिल्हाधिकारी - भूसंपादन (म.पा.प्र.)जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे02562-288712