बंद

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय

परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी फॅक्स खोली क्रमांक
जिल्हाधिकारी श्री. अभिनव गोयल (भा.प्र.से.)जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारीcollector[dot]dhule[at]maharashtra[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, धुळे02562-28870102562-288715
छायाचित्र उपलब्ध नाही अपर जिल्हाधिकारीaddcoll[dot]dhule[at]maharashtra[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, धुळे02562-28870302562-288715
श्री नितीन अ. गावंडेनिवासी उप जिल्हाधिकारीrdc[dot]dhule[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, धुळे02562-28870502562-288715
Dy Coll. Sandip Patil श्री. संदीप पाटीलउपजिल्हाधिकारी प्रशासन धुळेजिल्हाधिकारी कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, धुळे
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. राहुल जाधवउपविभागीय अधिकारी, धुळेsdodhule[at]gmail[dot]comजुने जिल्हाधिकारी कार्यालय धुळे02562-288719
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. शरद मंडलिकउपविभागीय अधिकारी, शिरपूर
Mahesh Shelar श्री. महेश शेलारजिल्हा पुरवठा अधिकारी धुळेdhule[dot]dso[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, धुळे
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. गंगाराम ताळपदेउपजिल्हा निवडणूक अधिकारीdydeodhule[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, धुळे02562-28871602562-288715
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. संजय बागडेजिल्हा पुनर्वसन अधिकारीdrodhule2011[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, धुळे02562-28871202562-288715
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती सीमा अहिरेउप जिल्हाधिकारी - भूसंपादन ( रा.महामार्ग -२११ )slao[dot]1[dot]dhule[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, धुळे02562-28871202562-288715