बंद

Uncategorized

फिल्टर:
छायाचित्र उपलब्ध नाही

दिव्यांग नोंदणी.

प्रकाशित केले: 06/07/2020

दिव्यांग नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा.

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कापुस बोंड अळीमुळे बाधित शेतक-यांना वितरीत केलेल्या अनुदानाची यादी

प्रकाशित केले: 13/07/2018

अप्पर तहसील पिंपळनेर ( पी.डी.एफ. २.२ एम.बी.) अप्पर तहसील दोंडाईचा ( पी.डी.एफ. २.२ एम.बी.) तहसील शिरपूर ( पी.डी.एफ. ४.४ एम.बी.) तहसील साक्री (पी.डी.एफ. 0.77 एम.बी.) तहसील शिंदखेडा ( पी.डी.एफ. 3.2 एम.बी.) तहसील धुळे ग्रामीण ( पी.डी.एफ. ४.१ एम.बी.)

अधिक