बंद

जमीन परवानगी आदेश

Filter Document category wise

फिल्टर

जमीन परवानगी आदेश
शीर्षक तारीख View / Download
जाने – २०२० ते नोव्हें -२०२१ रहिवास, वाणिज्य प्रयोजनार्थ बिनशेती कडे वर्ग जमिनींचे आदेश आदेश. 24/11/2021 पहा (314 KB)
एप्रिल.-२०२३ ते डिसेंबर – २०२३ पर्यंत भोगवटादार वर्ग-2 मधून भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित झालेले आदेश 11/01/2024 पहा (113 KB)
जाने – २०२० ते नोव्हें -२०२१ पर्यंत खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक प्रयोजनार्थ बिनशेती झालेल्या जमिनी आदेश. 24/11/2021 पहा (358 KB)
जमीन परवानगी आदेश यादी १ जाने. २०२० ते ५ ऑक्टो.२०२० 13/10/2020 पहा (97 KB)
वैकल्पिक फाइल : पहा (1 MB)