बंद

जेष्ठता यादी

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता यादी
शीर्षक तारीख View / Download
दि. 0१/०१/२०२१ रोजीची दिव्यांग कर्मचारी यांची प्रारूप जेष्ठता सूची – अव्वल कारकून, मंडल अधिकारी, महसूल सहाय्यक, वाहन चालक, शिपाई 20/08/2021 पहा (2 MB)
अंतिम २०२१ – शिपाई 19/07/2021 पहा (45 KB)
वैकल्पिक फाइल : पहा (2 MB)
अंतिम २०२१ – वाहनचालक 19/07/2021 पहा (31 KB)
वैकल्पिक फाइल : पहा (432 KB)
अंतिम २०२१ – लघुटंकलेखक 19/07/2021 पहा (29 KB)
वैकल्पिक फाइल : पहा (244 KB)
अंतिम २०२१- महसूल सहाय्यक 19/07/2021 पहा (75 KB)
वैकल्पिक फाइल : पहा (4 MB)
प्रारूप वाहनचालक-०१/०१/२०२१ 18/02/2021 पहा (32 KB)
वैकल्पिक फाइल : पहा (401 KB)
प्रारूप लघुलेखक -०१/०१/२०२१ 18/02/2021 पहा (29 KB)
वैकल्पिक फाइल : पहा (232 KB)
प्रारूप लिपिक -०१/०१/२०२१ 18/02/2021 पहा (69 KB)
वैकल्पिक फाइल : पहा (3 MB)
प्रारूप शिपाई -०१/०१/२०२१ 18/02/2021 पहा (45 KB)
वैकल्पिक फाइल : पहा (1 MB)
शिपाई 28/02/2019 पहा (2 MB)