बंद

जेष्ठता यादी

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता यादी
शीर्षक तारीख View / Download
अ.का./मं.अधि. संवर्गातील कर्मचारी यांची प्रारूप जेष्ठता यादी 20/02/2024 पहा (1,012 KB)
लिपिक, तलाठी, लघुटंकलेखक, वाहनचालक, शिपाई संवर्ग दि. ०१/०१/२०२४ प्रारूप जेष्ठता यादी 07/02/2024 पहा (2 MB)
अ. का. व मं. अ. दि. १-१-२०२३ प्रारूप जेष्ठता सुची 24/02/2023 पहा (108 KB)
वैकल्पिक फाइल : पहा (5 MB)
लिपिक, लघुटंकलेखक, वाहनचालक, शिपाई यांची दि. ०१-०१-२०२३ रोजीची प्रारूप जेष्ठता सुची. 15/02/2023 पहा (4 MB)
वैकल्पिक फाइल : पहा (5 MB)
लिपिक / लघुटंकलेखक / वाहनचालक / शिपाई यांची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सुची. 04/08/2022 पहा (330 KB)
वैकल्पिक फाइल : पहा (4 MB)
लिपिक/ लघुटंकलेखक/ वाहनचालक/ शिपाई संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची प्रारूप जेष्ठतासुची 13/06/2022 पहा (355 KB)
वैकल्पिक फाइल : पहा (4 MB)
लिपिक संवर्गाची दि. १/१/२०२१ रोजीची सुधारीत अंतिम जेष्ठता सुची 26/04/2022 पहा (194 KB)
प्रारूप जेष्ठता सूची अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्ग – (२०१५ – २०२१) 29/03/2022 पहा (278 KB)
वैकल्पिक फाइल : पहा (3 MB)
लिपिक संवर्गाची दि. १/१/२०२१ रोजीची सुधारित प्रारूप जेष्ठता सूची 24/01/2022 पहा (192 KB)
वैकल्पिक फाइल : पहा (4 MB)
दि. 0१/०१/२०२१ रोजीची दिव्यांग कर्मचारी यांची प्रारूप जेष्ठता सूची – अव्वल कारकून, मंडल अधिकारी, महसूल सहाय्यक, वाहन चालक, शिपाई 20/08/2021 पहा (2 MB)