बंद

जेष्ठता यादी

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता यादी
शीर्षक तारीख View / Download
शिपाई 28/02/2019 पहा (2 MB)
वाहनचालक 28/02/2019 पहा (591 KB)
लघुलेखक 28/02/2019 पहा (273 KB)
लिपिक टंकलेखक/वाहनचालक/लघुटंकलेखक/शिपाई प्रारुप जेष्ठता सूची 2019 14/01/2019 पहा (4 MB)
लिपिक टंकलेखक/वाहनचालक/लघुटंकलेखक/शिपाई अंतिम जेष्ठता सूची 2018 14/01/2019 पहा (3 MB)
लिपिक 28/11/2018 पहा (4 MB)
शिपाई 31/10/2018 पहा (2 MB)
वाहन चालक 31/10/2018 पहा (683 KB)
स्टेनो टायपिस्ट 31/10/2018 पहा (471 KB)