बंद

भो.वर्ग-2 च्या मिळकती भो.वर्ग-1 केलेल्या प्रकरणे

Filter Document category wise

फिल्टर

भो.वर्ग-2 च्या मिळकती भो.वर्ग-1 केलेल्या प्रकरणे
शीर्षक तारीख View / Download
एप्रिल.-२०२३ ते डिसेंबर – २०२३ पर्यंत भोगवटादार वर्ग-2 मधून भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित झालेले आदेश 11/01/2024 पहा (113 KB)