बंद

कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी ( एम .बी .बी एस व बी.ए.एम.एस ) भरती.

कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी ( एम .बी .बी एस व बी.ए.एम.एस ) भरती.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी ( एम .बी .बी एस व बी.ए.एम.एस ) भरती.

करार पद्धतीने  एम .बी .बी एस व बी.ए.एम.एस शैक्षणिक अर्हताधारक कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून मुलाखत घेणे बाबत .

08/09/2020 12/09/2020 पहा (102 KB)