बंद

जिल्हा परिषद धुळे,पदभरती २०२३ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, विस्तार अधिकारी (कृषि), वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा), कनिष्ठ अभियंता(यांत्रिकी) या संवर्गाची अंतिम निवड यादी

जिल्हा परिषद धुळे,पदभरती २०२३ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, विस्तार अधिकारी (कृषि), वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा), कनिष्ठ अभियंता(यांत्रिकी) या संवर्गाची अंतिम निवड यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा परिषद धुळे,पदभरती २०२३ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, विस्तार अधिकारी (कृषि), वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा), कनिष्ठ अभियंता(यांत्रिकी) या संवर्गाची अंतिम निवड यादी

जिल्हा परिषद धुळे,पदभरती २०२३ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, विस्तार अधिकारी (कृषि), वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा), कनिष्ठ अभियंता(यांत्रिकी) या संवर्गाची अंतिम निवड यादी

06/03/2024 06/04/2024 पहा (709 KB) कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) (790 KB) वरिष्ठ सहाय्यक लेखा (868 KB) विस्तार अधिकारी कृषि (648 KB)