बंद

जिल्हा सेतु समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय धुळे येथे सेतु समन्वयकची नियुक्ती बाबत जाहिरात.

जिल्हा सेतु समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय धुळे येथे सेतु समन्वयकची नियुक्ती बाबत जाहिरात.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा सेतु समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय धुळे येथे सेतु समन्वयकची नियुक्ती बाबत जाहिरात.

जिल्हा सेतु समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय धुळे येथे सेतुचे कार्यालयीन कामकाज पाहण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने मानधन तत्वावर जिल्हा सेतु समन्वयक म्हणून सन २०२२ – २०२३ करिता ई निविदा.

04/05/2022 25/05/2022 पहा (3 MB)