बंद

डी.आर.डी.ए. धुळे – करार तत्वावर भरती – २०१८

डी.आर.डी.ए. धुळे – करार तत्वावर भरती – २०१८
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
डी.आर.डी.ए. धुळे – करार तत्वावर भरती – २०१८

महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनशैली अभियान अंतर्गत कंत्राटी पद भरती ( ११ महिने ) करार तत्त्वावर जिल्हा व तालुकास्तरावरील पदे .

29/08/2018 11/09/2018 पहा (1,022 KB)