बंद

तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नती देणेकामी अंतिम जेष्ठता सूची

तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नती देणेकामी अंतिम जेष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नती देणेकामी अंतिम जेष्ठता सूची

मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नतीसाठी अंतिम जेष्ठता सूची

23/02/2018 30/04/2018 पहा (5 MB)