बंद

निर्यात करण्यास इच्छुक उद्योग/कृषी घटकांसाठीचा नमुना

निर्यात करण्यास इच्छुक उद्योग/कृषी घटकांसाठीचा नमुना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
निर्यात करण्यास इच्छुक उद्योग/कृषी घटकांसाठीचा नमुना

जिल्ह्यातील निर्यात करण्यास इच्छुक उद्योग/कृषी घटकांनी सोबत जोडलेला नमुना भरून didic.dhule@maharashtra.gov.in या ईमेलद्वारे अथवा जिल्हा उद्योग केंद्र, धुळे या कार्यालयात १४ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत जमा करावेत.

18/01/2023 14/02/2023 पहा (228 KB)