बंद

पदभरती २०१९- श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथे कंत्राटी तत्वावर

पदभरती २०१९- श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथे कंत्राटी तत्वावर
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
पदभरती २०१९- श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथे कंत्राटी तत्वावर

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीत पदे भरणेसाठी  जाहिरात .

30/08/2019 06/09/2019 पहा (55 KB)