बंद

पी.एम. पोषण योजनेअंतर्गत कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदभरती बाबत (शुद्धीपत्रक)

पी.एम. पोषण योजनेअंतर्गत कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदभरती बाबत (शुद्धीपत्रक)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
पी.एम. पोषण योजनेअंतर्गत कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदभरती बाबत (शुद्धीपत्रक)

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत कंत्राटी तत्वावर डाटा एन्ट्री ऑपरेटरची पदे भरणे बाबत.

12/03/2024 30/03/2024 पहा (1 MB)