बंद

रकाना क्र. १४ मध्ये नमुद आक्षेपांची पुर्तता करावी [३ दिवसात]. काही आक्षेप असल्यास लेखी स्वरूपात जि. शल्यचिकित्सक कार्यालात नोंदवावी.

रकाना क्र. १४ मध्ये नमुद आक्षेपांची पुर्तता करावी [३ दिवसात]. काही आक्षेप असल्यास लेखी स्वरूपात जि. शल्यचिकित्सक कार्यालात नोंदवावी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रकाना क्र. १४ मध्ये नमुद आक्षेपांची पुर्तता करावी [३ दिवसात]. काही आक्षेप असल्यास लेखी स्वरूपात जि. शल्यचिकित्सक कार्यालात नोंदवावी.

रकाना क्र. १४ मध्ये नमुद आक्षेपांची पुर्तता करावी [३ दिवसात]. काही आक्षेप असल्यास लेखी स्वरूपात जि. शल्यचिकित्सक कार्यालात नोंदवावी.

10/03/2023 14/03/2023 पहा (1 MB)