बंद

लिलाव – निरुपयोगी / निर्लेखित वस्तू

लिलाव – निरुपयोगी / निर्लेखित वस्तू
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
लिलाव – निरुपयोगी / निर्लेखित वस्तू

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निरुपयोगी / निर्लेखित वस्तू – रीवोल्विंग खुर्च्या , लाकडी खुर्च्या , टेबल , कपाट ..इ. चा लिलाव

07/05/2018 21/05/2018 पहा (2 MB)