बंद

विशेष सरकारी अभियोक्ता पदासाठी जाहिरात

विशेष सरकारी अभियोक्ता पदासाठी जाहिरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
विशेष सरकारी अभियोक्ता पदासाठी जाहिरात

जिल्हा व सत्र न्यायालय , धुळे येथे मुलांचे हक्क संरक्षण अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता पदे भरणेबाबत

12/07/2018 27/07/2018 पहा (479 KB)