बंद

साक्री नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक – २०२१

साक्री नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक – २०२१
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
साक्री नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक – २०२१

साक्री न.पा. सार्वत्रिक निवडणूक  – २०२१, महाराष्ट्र नपं. , नपा. आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम – १० नुसार ना.मा. प्र. व त्यामधील महिला तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील अंतिम आरक्षणाबाबत अधिसूचना.

23/11/2021 23/11/2021 पहा (597 KB)