बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुसंपादन प्रस्ताव क्र.३ /२०२० मौजे दिवी ता .शिंदखेडा जि .धुळे कलम ११ प्रसिद्धी बाबत ..

भुसंपादन प्रस्ताव क्र.३ /२०२० मौजे दिवी ता .शिंदखेडा जि .धुळे मालमत्ता क्र .१८(१७) भुसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ११ अन्वये प्रसिद्धी बाबत ..

21/07/2020 19/08/2020 पहा (3 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव क्र.४/२०२० मौजे कावठी ता .जि .धुळे कलम ११ प्रसिद्धी बाबत ..

भुसंपादन प्रस्ताव क्र.४/२०२० मौजे कावठी ता .जि .धुळे भुसंपादन कायदा २०१३ चे कलम ११ अन्वये १ ते 5 प्रसिद्धी बाबत ..

21/07/2020 19/08/2020 पहा (3 MB)
कोविड टेले सर्व्हे – 1921

कोविड टेले सर्व्हे – 1921

08/05/2020 08/08/2020 पहा (254 KB)
स्थानिक सुट्ट्या -२०२०

स्थानिक सुट्ट्या -२०२०

02/01/2020 31/12/2020 पहा (253 KB)
जेष्ठता यादी

संवर्ग निहाय जेष्ठता यादी पहाणेसाठी येथे क्लिक करा

14/01/2019 31/12/2020
अनुकंपा यादी

अनुकंपा यादी पहाणेसाठी येथे क्लिक करा

14/12/2018 31/12/2020
जिल्हास्तरीय अधिकार्‍यांसाठी केंद्रीय योजनाविषयी विकास नियम पुस्तिका

जिल्हास्तरीय अधिकार्‍यांसाठी केंद्रीय योजनाविषयी विकास नियम पुस्तिका

16/10/2018 16/10/2020
अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कार्यवाहीबाबत

अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कार्यवाहीबाबत

20/07/2018 31/12/2028 पहा (175 KB)
संग्रहित