घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कोतवालातून शिपाई संवर्गात पदोन्नती

कोतवालातून शिपाई संवर्गात पदोन्नती

08/03/2019 20/03/2019 डाउनलोड (749 KB)
विधानसभा निहाय बी.एल.ओ. यादी

विधानसभा निहाय बी.एल.ओ. यादी

06/03/2019 31/05/2019 डाउनलोड (310 KB)
धुळे जिल्यातील विधानसभा निहाय मतदान केंद्राची यादी

धुळे जिल्यातील विधानसभा निहाय मतदान केंद्राची यादी

06/03/2019 31/05/2019 डाउनलोड (490 KB)
वाडी शेवाडी प्रकल्प, अधिसूचना भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार

वाडी शेवाडी प्रकल्प, अधिसूचना भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार

06/03/2019 05/05/2019 डाउनलोड (7 MB)
खरीप-2018 तालुका आणि मंडळ निहाय दुष्काळ घोषित.

खरीप-2018 तालुका आणि मंडळ निहाय दुष्काळ घोषितकरुन सवलती लागु करणेबाबत..

18/01/2019 31/12/2019 डाउनलोड (1 MB)
स्थानिक सुट्टींची यादी..

स्थानिक सुट्टींची यादी..

18/01/2019 31/12/2019 डाउनलोड (296 KB)
जेष्ठता यादी

संवर्ग निहाय जेष्ठता यादी पहाणेसाठी येथे क्लिक करा

14/01/2019 31/12/2020
राष्ट्रिय कृषी विकास योजनेंतर्गत वैरण बियाणे वितरण योजना लाभार्थी यादी – शिरपूर

राष्ट्रिय कृषी विकास योजनेंतर्गत वैरण बियाणे वितरण योजना लाभार्थी यादी – शिरपूर

26/12/2018 30/06/2019 डाउनलोड (291 KB)
राष्ट्रिय कृषी विकास योजनेंतर्गत वैरण बियाणे वितरण योजना लाभार्थी यादी – शिंदखेडा

राष्ट्रिय कृषी विकास योजनेंतर्गत वैरण बियाणे वितरण योजना लाभार्थी यादी – शिंदखेडा

26/12/2018 30/06/2019 डाउनलोड (67 KB)
अनुकंपा यादी

अनुकंपा यादी पहाणेसाठी येथे क्लिक करा

14/12/2018 31/12/2020
संग्रहित