बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
स्थानिक सुट्ट्या सन २०२३

स्थानिक सुट्ट्या सन २०२३

05/01/2023 31/12/2023 पहा (119 KB)
भूसंपादन प्रस्ताव क्र. ६७/२०१८ कलम अधिसुचना

भूसंपादन प्रस्ताव क्र. ६७/२०१८ मौजे शेवाडे,जखाने,अरावे ता.शिंदखेडा वाडी शेवाडी म.प्र.ता.शिंदखेडा प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यावरील वितरीका क्र.१ व तिची उपचारी १ चा भूसंपादन प्रस्तावाची कलम ११ अधिसुचना

18/10/2022 04/10/2023 पहा (648 KB)
भूसंपादन प्रस्ताव क्र. ०४/२०१८ कलम ११ अधिसुचना

भूसंपादन प्रस्ताव क्र. ०४/२०१८ मौजे शेवाडे, जखाने, अरावे ता.शिंदखेडा वाडी शेवाडी म.प्र.ता शिंदखेडा अंतर्गत उजवा मुख्य कालवा वितरिका क्र.२ व उपचारी १,२,३ चा भूसंपादन प्रस्तावाची कलम ११ अधिसुचना.

18/10/2022 04/10/2023 पहा (791 KB)
अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कार्यवाहीबाबत

अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कार्यवाहीबाबत

20/07/2018 31/12/2028 पहा (175 KB)
संग्रहित