बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शिंदखेडा परिशिष्ट 4 मतदान केंद्रांची यादी प्रसिध्दीची सूचना.

शिंदखेडा परिशिष्ट 4 मतदान केंद्रांची यादी प्रसिध्दीची सूचना.

20/10/2023 30/11/2024 पहा (7 MB)
शिरपूर परिशिष्ट 4 मतदान केंद्रांची यादी प्रसिध्दीची सूचना

शिरपूर परिशिष्ट 4 मतदान केंद्रांची यादी प्रसिध्दीची सूचना.

20/10/2023 30/11/2024 पहा (8 MB)
साक्री परिशिष्ट 4 मतदान केंद्रांची यादी प्रसिध्दीची सूचना

साक्री परिशिष्ट 4 मतदान केंद्रांची यादी प्रसिध्दीची सूचना.

20/10/2023 30/11/2024 पहा (10 MB)
धुळे ग्रामीण परिशिष्ट 4 मतदान केंद्रांची यादी प्रसिध्दीची सूचना

धुळे ग्रामीण परिशिष्ट 4 मतदान केंद्रांची यादी प्रसिध्दीची सूचना

20/10/2023 30/11/2024 पहा (6 MB)
धुळे शहर परिशिष्ट 4 मतदान केंद्रांची यादी प्रसिध्दीची सूचना

धुळे शहर परिशिष्ट 4 मतदान केंद्रांची यादी प्रसिध्दीची सूचना.

20/10/2023 30/11/2024 पहा (6 MB)
अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कार्यवाहीबाबत

अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कार्यवाहीबाबत

20/07/2018 31/12/2028 पहा (175 KB)
संग्रहित