बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा ग्राहक संरक्षक परिषद -अशासकीय सदस्य निवडीबाबत

जिल्हा ग्राहक संरक्षक परिषद – अशासकीय सदस्य निवडीकामी अर्ज सादर करणे

22/01/2021 05/02/2021 पहा (4 MB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल धुळे सन २०२०-२०२१.

वाळू/रेती घाटांच्या व खाणपट्यांच्या लिलावासाठी जिल्ह्याचा जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल.

02/09/2020 02/09/2021 पहा (6 MB)
स्थानिक सुट्ट्या -२०२१

स्थानिक सुट्ट्या -२०२१

08/01/2021 31/12/2021 पहा (474 KB)
अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कार्यवाहीबाबत

अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कार्यवाहीबाबत

20/07/2018 31/12/2028 पहा (175 KB)
संग्रहित