घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
खरीप-2018 तालुका आणि मंडळ निहाय दुष्काळ घोषित.

खरीप-2018 तालुका आणि मंडळ निहाय दुष्काळ घोषितकरुन सवलती लागु करणेबाबत..

18/01/2019 31/12/2019 डाउनलोड (1 MB)
पदोन्नतीसाठी पात्र व अपात्र कोतवालांची यादी

पदोन्नतीसाठी पात्र व अपात्र कोतवालांची यादी.

18/01/2019 30/01/2019 डाउनलोड (1 MB)
स्थानिक सुट्टींची यादी..

स्थानिक सुट्टींची यादी..

18/01/2019 31/12/2019 डाउनलोड (296 KB)
अनेर मध्यम प्रकल्प भू. सं. अधि. 2013 – अधिसूचना

अनेर मध्यम प्रकल्प उजवा कालवा क्र. 10 मौजे मांजरोद व भोरटेक ता. शिरपुर जि. धुळे

17/01/2019 17/03/2019 डाउनलोड (2 MB)
जेष्ठता यादी

संवर्ग निहाय जेष्ठता यादी पहाणेसाठी येथे क्लिक करा

14/01/2019 31/12/2020
राष्ट्रिय कृषी विकास योजनेंतर्गत वैरण बियाणे वितरण योजना लाभार्थी यादी – शिरपूर

राष्ट्रिय कृषी विकास योजनेंतर्गत वैरण बियाणे वितरण योजना लाभार्थी यादी – शिरपूर

26/12/2018 30/06/2019 डाउनलोड (291 KB)
राष्ट्रिय कृषी विकास योजनेंतर्गत वैरण बियाणे वितरण योजना लाभार्थी यादी – शिंदखेडा

राष्ट्रिय कृषी विकास योजनेंतर्गत वैरण बियाणे वितरण योजना लाभार्थी यादी – शिंदखेडा

26/12/2018 30/06/2019 डाउनलोड (67 KB)
अनुकंपा यादी

अनुकंपा यादी पहाणेसाठी येथे क्लिक करा

14/12/2018 31/12/2020
खरीप २०१८ दुष्काळ जाहीर करून सवलती लागू करणेबाबत

खरीप २०१८ दुष्काळ जाहीर करून सवलती लागू करणेबाबत

15/12/2018 30/06/2019 डाउनलोड (716 KB)
भूसंपादन अंतर्गत कलम १८ खालील वाढीव मोबदला प्राथम्य यादी

मा. जिल्हा न्यायालयाने भूसंदर्भामध्ये दिलेल्या आदेशाप्रमाणे वाढीव मोबदला वाटपाची प्राधान्यक्रम यादी

15/11/2018 15/06/2019 डाउनलोड (1 MB)
संग्रहित