बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
धुळे जिल्ह्यातील मतदार मदत केंद्रावरील कामकाजासाठी कंत्राटी पध्दतीने मनुष्यबळ (Data Entry Operator) पुरवठा करणेबाबत.

धुळे जिल्ह्यातील मतदार मदत केंद्रावरील कामकाजासाठी कंत्राटी पध्दतीने मनुष्यबळ (Data Entry Operator) पुरवठा करणेबाबत.

09/07/2024 23/07/2024 पहा (9 MB)
संग्रहित