निविदा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कंत्राटी प्रयोगशाळा सहाय्यक भू. स. वि. य

कंत्राटी प्रयोगशाळा सहाय्यक भू. स. वि. य

09/01/2019 23/01/2019 डाउनलोड (110 KB)
ब्लॅक अँड व्हाईट प्रिंटर खरेदीकामी ई – निविदा

ब्लॅक अँड व्हाईट प्रिंटर खरेदीकामी ई – निविदा

08/01/2019 23/01/2019 डाउनलोड (103 KB)
अधिसूचना कलम ११ नुसार – सुलवाडे-जामफळ योजना

अधिसूचना भुसंंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार – सुलवाडे-जामफळ योजना

03/01/2019 02/03/2019 डाउनलोड (1 MB)
संग्रहित