बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रकाना क्र. १४ मध्ये नमुद आक्षेपांची पुर्तता करावी [३ दिवसात]. काही आक्षेप असल्यास लेखी स्वरूपात जि. शल्यचिकित्सक कार्यालात नोंदवावी.

रकाना क्र. १४ मध्ये नमुद आक्षेपांची पुर्तता करावी [३ दिवसात]. काही आक्षेप असल्यास लेखी स्वरूपात जि. शल्यचिकित्सक कार्यालात नोंदवावी.

10/03/2023 14/03/2023 पहा (1 MB)
कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी पदभरती वेळापत्रकात बदल

कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी (गट-अ) पदभरतीचे वेळापत्रकातील बदला बाबत.

28/02/2023 10/03/2023 पहा (163 KB)
संग्रहित