बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
वनहक्क कायद्यांतर्गत तालुका व्यवस्थापक २ पदे (कंत्राटी) भरणेबाबत.

वनहक्क कायद्यांतर्गत तालुका व्यवस्थापक २ पदे (कंत्राटी) भरणेबाबत.

18/09/2023 01/10/2023 पहा (270 KB)
जि.प. धुळे पदभरती माहे मार्च २०१९ व माहे ऑगस्ट २०२१ महाभरती अंतर्गत अर्ज करण्यात आलेल्या उमेदवाराच्या परीक्षा शुल्काची रक्कम उमेदवारांना परत करणे बाबत.

माहे मार्च २०१९ व माहे ऑगस्ट २०२१ (अपंग व इतर सुधारित आरक्षणासह) महाभरती अंतर्गत अर्ज करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या परीक्षा शुल्काची रक्कम संबंधित उमेदवारांना परत करणे साठी लिंक https://maharddzp.com

11/09/2023 30/09/2023 पहा (760 KB)
सहाय्यक प्राध्यापक (१२० दिवस) हि पदे प्रत्यक्ष मुलाखतीद्वारे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाने भरण्याबाबत.

सहाय्यक प्राध्यापक (१२० दिवस) हि पदे प्रत्यक्ष मुलाखतीद्वारे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाने भरण्याबाबत.

08/09/2023 20/09/2023 पहा (4 MB)
जिल्हा परिषद, धुळे सरळसेवा गट -क पदभरती जाहिरात क्र.०१/२०२३

जिल्हा परिषद, धुळे सरळसेवा गट -क पदभरती जाहिरात क्र.०१/२०२३ अंतर्गत संवर्गनिहाय व प्रवर्गनिहाय प्राप्त अर्जांची संख्यांचे विवरणपत्र पसिद्ध बाबत

08/09/2023 30/09/2023 पहा (2 MB)
संग्रहित