बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी यांची निवड यादी

कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी यांची दि.१५/०६/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या मुलाखतीनुसार तयार करण्यात आलेली निवड यादी

17/06/2021 19/06/2021 पहा (728 KB)
विभागीय निवड मंडळामार्फत वैद्यकीय अधिकारी / सहाय्यक प्राध्यापक पदे भरणेबाबत.(तात्पुरत्या स्वरुपात)

विभागीय निवड मंडळामार्फत वैद्यकीय अधिकारी / सहाय्यक प्राध्यापक (तात्पुरत्या स्वरुपात) पदे भरणेबाबत.

17/06/2021 25/06/2021 पहा (3 MB)
तलाठी भरती -२०१९

निवड झालेल्या उमेदवारांना उपविभाग वाटप करणेबाबत

16/04/2021 31/12/2021 पहा (2 MB)
संग्रहित