बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांची निवड यादी

विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांची निवड यादी

20/06/2022 01/07/2022 पहा (2 MB)
करारतत्वावर (कंत्राटी) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ / रक्तपेढी तंत्रज्ञ पद भरण्याबाबत.

करारतत्वावर (कंत्राटी) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ / रक्तपेढी तंत्रज्ञ पद भरण्याबाबत.

20/06/2022 23/06/2022 पहा (576 KB)
विभागीय निवड मंडळामार्फत सहाय्यक प्राध्यापक पदे भरणेबाबत (तात्पु. स्वरुपात 120 दिवस)

विभागीय निवड मंडळामार्फत सहाय्यक प्राध्यापक पदे भरणेबाबत (तात्पु. स्वरुपात 120 दिवस)

20/06/2022 27/06/2022 पहा (2 MB)
अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत

अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या व नविन नियुक्ती दिलेल्या कर्मचाऱ्यांचे आदेश.

11/05/2022 11/09/2022 पहा (895 KB)
संग्रहित