बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था नाशिक या संस्थेतील रिक्त पदे भरण्याबाबत

विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था नाशिक या संस्थेतील रिक्त पदे भरण्याबाबत

09/09/2021 30/09/2021 पहा (5 MB)
तलाठी भरती – २०१९

प्रवर्ग – आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक – प्रारूप निवड यादी

10/08/2021 31/12/2021 पहा (760 KB)
तलाठी भरती -२०१९

निवड झालेल्या उमेदवारांना उपविभाग वाटप करणेबाबत

16/04/2021 31/12/2021 पहा (2 MB)
संग्रहित