बंद

वैद्यकीय महाविद्यालय

अण्णासाहेब चुडामन पाटील दंत महाविद्यालय

मोराणे , साक्री रोड , धुळे - महाराष्ट्र (भारत) ४२४००१

ईमेल : jmfacpmdc[at]gmail[dot]com
Pincode: 424001

अण्णासाहेब चुडामन पाटील वैद्यकीय महाविद्यालय

मोराणे , साक्री रोड , धुळे - महाराष्ट्र (भारत) ४२४००१

ईमेल : acpmmcdhule[at]gmail[dot]com
वेबसाइट : http://www.acpmjmf.com/medical

कर्मवीर व्यंकटराव तानाजी रणधीर आयुर्वेद महाविद्यालय

बोराडी, तालुका-शिरपूर, जिल्हा-धुळे - ४२५४२८


वेबसाइट : http://www.kvtrayurved.org

के.डी.एम.जी.एस. होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेज

१८/२ ब, निमझरी रोड, ता. शिरपूर, जि. धुळे - ४२४००५

ईमेल : hmcshirpur[at]gmail[dot]com
वेबसाइट : http://www.kdmghmc.org

दादासाहेब सुरूपसिंग नाईक आयुर्वेद महाविद्यालय, धुळे

मुंबई - आग्रा महामार्ग, नगाव, धुळे, महाराष्ट्र -४२४००४

श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय

चक्करबर्डी, मालेगाव रोड, धुळे, महाराष्ट्र ४२४००१

ईमेल : deangmcdhule[at]gmail[dot]com
Pincode: 424001

श्री सी.ए.अजमेरा आयुर्वेद महाविद्यालय

सिटी सर्वे नं. 425 9, दयासागर एज्युकेशनल कॅम्पस, देवपूर, धुळे, ४२४००२

ईमेल : ajmeradhi[at]hotmail[dot]com
वेबसाइट : http://www.ayurved.dcsdhule.org