बंद

निवडणुक

रचना

  1. मा.जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणुक अधिकारी
  2. उप जिल्हा निवडणुक अधिकारी
  3. नायब तहसिलदार
  4. अव्वल कारकुण
  5. लिपिक
  6. शिपाई

धुळे जिल्हयातील विधानसभा मतदार संघाची मतदार यादी तयार करणे, विधान परिषदेच्या नाशिक विभाग शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाची मतदार यादी तसेच धुळे व नंदुरबार जिल्हा स्थानिक प्राधिकार मतदारसंघाची मतदार यादी तयार करणे. मा. भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशन आणि पर्यवेक्षणानुसार लोकसभा / विधानसभा / विधान परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूका, पोट निवडणूका घेण्याचे कामकाज या शाखेकडून करणेत येते.

लक्ष्य आणि उद्दीष्टे

विधानसभा / विधान परिषदेच्या मतदारसंघाच्या मतदार यादीत नाव नोंदविणेसाठी लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1950 व मतदार नोंदणी अधिनियम 1960 नुसार कार्यवाही करणे,

लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1951 व निवडणूका घेण्याचे नियम 1961 नुसार लोकसभा / विधानसभा / विधान परिषदेच्या निवडणूका विहीत मुदतीत घेणे.