बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सर्वसाधारण बदल्या २०२०

सर्वसाधारण बदल्या २०२०

20/03/2020 31/03/2020 पहा (2 MB)
मनोविकारशास्त्र अंतर्गत ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर DTC करिता वैदकीय अधिकारी समुपदेशक,स्टाफ नर्स (अधिपरिचारिका) पदे तात्पुरत्या स्वरूपात पदे भरण्याबाबत

मनोविकारशास्त्र अंतर्गत ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर DTC करिता वैदकीय अधिकारी समुपदेशक,स्टाफ नर्स (अधिपरिचारिका) पडे तात्पुरत्या स्वरूपात पदे भरण्याबाबत

04/03/2020 09/03/2020 पहा (2 MB)
धुळे जिल्ह्यातील वाळू गटांचे व शासकीय जमिनीवरील खाणपट्ट्यांचे पर्यावरण अनुमती व खाणकाम आराखडा तयार करणेसाठी तसेच जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल (D.S.R.) व भूविज्ञानकिय तांत्रिक अहवाल तयार करण्यासाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणुकीची ई-निविदा

धुळे जिल्ह्यातील वाळू गटांचे व शासकीय जमिनीवरील खाणपट्ट्यांचे पर्यावरण अनुमती व खाणकाम आराखडा तयार करणेसाठी तसेच जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल (D.S.R.) व भूविज्ञानकिय तांत्रिक अहवाल तयार करण्यासाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणुकीची ई-निविदा

16/01/2020 27/01/2020 पहा (155 KB)
प्रत्यक्ष मुलाखतीद्वारे प्रबंधक / आवासी अधिकारी /निवासी अधिकारी /कनिष्ठ निवासी 1,२,३ इ. पदे १८० दिवसांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात भरणे बाबत

प्रत्यक्ष मुलाखतीद्वारे प्रबंधक / आवासी अधिकारी /निवासी अधिकारी /कनिष्ठ निवासी 1,२,३ इ. पदे १८० दिवसांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात भरणे बाबत.

30/12/2019 06/01/2020 पहा (2 MB)
दि. ०१-०१-२०१९ लिपिक अंतिम जेष्टतासूची

दि. ०१-०१-२०१९ लिपिक अंतिम जेष्टतासूची

20/06/2019 31/12/2019 पहा (2 MB)
खरीप-2018 तालुका आणि मंडळ निहाय दुष्काळ घोषित.

खरीप-2018 तालुका आणि मंडळ निहाय दुष्काळ घोषितकरुन सवलती लागु करणेबाबत..

18/01/2019 31/12/2019 पहा (1 MB) Kharip-2018 (2 MB)
स्थानिक सुट्टींची यादी..

स्थानिक सुट्टींची यादी..

18/01/2019 31/12/2019 पहा (296 KB)
सहयोगी प्राध्यापक / सहाय्यक प्राध्यापक/ वैद्यकीय अधिकारी इ.पदे भरणे बाबत..

सहयोगी प्राध्यापक / सहाय्यक प्राध्यापक/ वैद्यकीय अधिकारी इ.पदे तात्पुरता स्वरूपात विभागीय निवड मंडळातर्फे भरणे बाबत..

30/10/2019 31/10/2019 पहा (1 MB)
आपले सरकार सेवा केंद्र

आपले सरकार सेवा केंद्र यादी.

19/10/2018 19/10/2019 पहा (259 KB)
भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम १९ नुसार घोषणापत्र मौजे सुत्रेपाडा ता.जि- धुळे

भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम १९ नुसार घोषणापत्र मौजे सुत्रेपाडा ता.जि- धुळे

18/06/2019 16/08/2019 पहा (2 MB)